Tuesday, 2021-04-20, 10:30 AM
Welcome Guest | RSS

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"    С.БОЗВЕЛИЙСКО  ОБЛ.ВАРНА


Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Проекти

    

 

ТЕКУЩИ  ПРОЕКТИ

 

ПРОЕКТ  "ДЕЦАТА- ПРИЯТЕЛИ И ПАЗИТЕЛИ НА ПРИРОДАТА"

 

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

 

ПРОЕКТ " ТВОЯТ  ЧАС"

 

ПРОЕКТ "НОВ  ШАНС  ЗА  УСПЕХ"

 

 


 
  ПРОЕКТ   ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР           "ИСКАМ БЪДЕЩЕ"                                             
  Конкурсна процедура 33.14- 2015    

29.09.2016г.

                   

     В зала 204 на Община Провадия се представи заключителна презентация по Проект ДОЦ "Искам бъдеще", по който ОУ "Васил Левски" и ЦДГ "Щастливо детство"работиха в продължение на една година. Г-н Николов представи резултатите от работата на различните клубове и посочи ползите за училището ни от работата по този проект. Присъстваха г-н Филев- кмет на общината, г-жа Полизанова, директори на училища, гости, ръководители на клубове.

 

Тук можете да се запознаете с презентацията.

 


 НА ЛАГЕР, ОРГАНИЗИРАН  ПО ПРОЕКТ ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР "ИСКАМ БЪДЕЩЕ",

бяха 52 ученици от пети до осми клас- участници в различните клубове. Лагерът се проведе от 16 до 19 юни 2016 г. в хотел "Геолог", комплекс "Св.Св. Константин и Елена" и предложи много добри условия за отдих и развлечения на децата- басейн, спортна площадка, сцена за изяви, аниматори.

         Участниците посетиха Зоопарка и Планетариума, разходиха се в морската градина и до морето.Ежедневието им се разнообразяваше от участието им в конкурси, футболни срещи и дискотеки с останалите летуващи.

                            

 


НИЕ СМЕ ДЕЦАТА НА ЕВРОПА

беше темата на  рисунките на асфалт   във връзка с деня на Европа. Мероприятието се проведе на 16 май 2016г. Участие взеха учениците от Клуб "Пътуване към Европа"/ към Проект Детски образователен център "Искам бъдеще"/ с ръководител г-жа Д.Бакалова.


5.05.2016г.                                   "ПРОЛЕТ, ЗДРАВЕЙ"

беше темата на откритото занятие на участниците в Клуб "Забавно училище" /първи и втори клас/ към Проект Детски образователен център Искам бъдеще с ръководители г-жа Лазарова и г-жа Теодора Иванова.

       Пред гостите малките ученици показаха както знания и умения по български език и литература и математика, така и своята артистичност и музикалност.

 

    СНИМКИ- ТУК!

         


14.04.2016г.      

                

Участниците в Клуб "Знам, мога, умея" към Проект ДОЦ "Искам бъдеще"  с ръководител господин П. Петров  посетиха ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия. Любезно бяха посрещнати от директора и служители на училището.  Целта на посещението беше учениците да се запознаят със същността на обучението, което това училище предлага на младите хора и възможностите им за бъдеща реализация. Презентираха се високите постижения и награди на ученици от ПГХРТ от различни състезания . Пред нашите ученици  се демонстрира и те самите взеха участие в приготвянето на коктейли и студена кухня. 

СНИМКИ!

      Участниците в клуба посетиха и Историческия музей на град Провадия, където с тях беше проведена беседа за историята на Провадийския край.

 


               

     С настъпването на пролетта училищния двор беше почистен и преобразен. Сред тревните площи пред училището бяха оформени красиви градинки с пролетни цветя- лалета и зюмбюли. Заслугата за това е на участниците в Клуб "Знам, мога, умея" към Проект Детски образователен център "Искам бъдеще" с ръководител  господин Петър Петров  , подпомогнати от госпожа Бакалова.


31.03.2016 г.                  

В ЦАРСТВОТО НА   КНИГИТЕ

  Едно от занятията на Клуб "Забавно училище" / 1 и 2 секция с ръководители г-жа Лазарова и г-жа Т. Иванова / към проект Детски образователен център "Искам бъдеще" се проведе в библиотеката на Читалище "Пробуда" с. Бозвелийско. По- голямата част от децата за първи път влязоха в библиотека и това посещение им беше много интересно и полезно. Читалищната деятелка Румяна Стоянова запозна учениците с дейността на библиотеката, с начина на подреждане на книгите, като обърна по- голямо внимание на отдела с детски книги. Учениците бяха поканени да станат читатели на библиотеката и им се разясни как може да стане това.   Проведе се беседа за необходимостта от това да се четат книги и те да се опазват здрави и чисти. Децата имаха възможност да се докоснат до книгите, които ги заинтригуваха, в това число и до новополучената детска литература. Поздравления за активната си читателска дейност получиха Дария и Айла от втори клас.


Световният ден за борба със СПИН се отбелязва на 1 декември.

           

По този  повод участниците в Клуб "Здравно и полово възпитание" към Проект "Искам бъдеще" с ръководител г-жа Г.Костадинова закичиха всички със символа на  анти-СПИН кампанията- червената панделка. Между учениците от среден курс се разпространи подготвена от участниците в този клуб листовка , в която са посочени начините на предаване на СПИН и как да се предпазим от инфектиране с тази болест. Изработено беше и табло във връзка с кампанията за предпазване от СПИН.

 


ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТ ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР "ИСКАМ БЪДЕЩЕ

         На 25.11.2015 г. в зала 204 на Община Провадия  директорът на ОУ "Васил Левски" с.Бозвелийско презентира Проект Детски образователен център "Искам бъдеще", по който училището ни работи от месец октомври. На представянето присъстваха кметът на Община Провадия г-н Филчо Филев, кметът на с.Бозвелийско г-н Живко Панев, представители на Общинския съвет,  директори на училища, ръководители на клубове. С този проект училището ни кандидатства по Конкурсна процедура 33.14-2015 към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства с основен приоритет: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства. Дейността на отделните клубове е насочена към осигуряване на качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства, подобряване на учебната и възпитателна среда в  детската градина и училище, адаптацията на децата в детската градина и учениците в начална степен, за които българският език не е майчин.Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца, стойността на безвъзмездната финансова помощ- 20 000 лв. Бенефициент е ОУ, с.Бозвелийско, а партньор по проекта е ЦДГ"Щастливо детство", с.Бозвелийско.


                                        

              ПРОЕКТ ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР "ИСКАМ БЪДЕЩЕ"                             

                                       Конкурсна процедура 33.14- 2015   

 

 От началото на учебната 2015- 2016 г. в ОУ "Васил Левски" с.Бозвелийско  работи по Проект Детски образователен център "Искам бъдеще". С този проект училището кандидатства по Конкурсна процедура 33.14- 2015 към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства с приоритет:Осигуряване на равен достъп до качествено образование на деца и ученици от етническите малцинства. В рамките на проекта  се сформират клубове , чиято основна дейност е насочена към осигуряване на качествено образование на деца и ученици от етническите малцинства, подобряване на учебната и възпитателната среда в детската градина и училище, адаптация на деца в детската градина, за които българският език не е майчин.

   Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца, стойността на безвъзмездната помощ е 20 000 лв.

   Бенефициент на проекта е ОУ "Васил Левски" с.Бозвелийско, партньор по проекта е ЦДГ "Щастливо детство" с.Бозвелийско.

   Официалното представяне на проекта се осъществи на 25.11.2015 г. в зала 204 на Община Провадия, където директорът на училището презентира проекта и запозна присъстващите с основните дейности. Гости на представянето бяха г-н Филчо Филев, кметът на с.Бозвелийско г-н Живко Панев, представители на Общинския съвет, директори на училища, ръководители на клубове, родители. 

  В ЦДГ функционира клуб "Ученето е забавно" с две секции. В ОУ с.Бозвелийско работят клубове: "Забавно училище"- две секции,  "Лятна занималня"- две секции, "Приятели на книгата и художественото слово",  "Знам, мога, умея",  "Здравно и полово възпитание", "Пътуване към Европа".
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА " С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК"

    От началото на месец октомври  2015г. в училище стартира дейността по Национална програма „С грижа за всеки ученик”, в Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка". Организирани са две групи- в  трети клас с ръководител г-жа Марияна Жечева и в четвърти клас- с ръководител г-жа Милена Иванова .

 

      

Всички преподаватели от училището се включиха в обученията по Проект "Квалификация на педагогическите специалисти".  Целта на проекта е  повишаване квалификацията на педагогическите специалисти  за работа в интеркултурна среда,за работа с деца и ученици със СОП, за оценяване постиженията на учениците и за превенция на училищното насилие, агресията . В началото на месец септември бяха връчени сертификатите на преминалите обученията по различните направления. 

          


 

      На 22 април 2014 г.започнаха занятията от стартиралия в училището ни трети етап от проекта „Нов шанс за успех“.  Проектът се осъществява   с финансовата подкрепа на Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейският социален фонд на Европейския съюз.

       Целта на проекта е чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда .   

Учебна дейност се организира с  неграмотни и слабограмотни лица над 16 години, които нямат завършен начален етап или клас от прогимназиалния етап на основно образование.

       В нашето училище са сформирани три групи за ограмотяване, в които са включени 37 лица,  и една- в пети клас с 10 учащи се. Ръководството на училището се е погрижило да предостави добри условия за обучение– квалифицирани специалисти и отлична материална база.

      Успешно завършилите обучението ще получат сертификати , съответно за начална степен на образование и пети клас.

     


През месец ноември 2013 г. приключи работата ни по проект Аз и ти заедно”. Извънкласните дейности помогнаха на учениците да развият своето въображение и фантазия, да разгърнат индивидуалните си творчески умения.

Работата в клуб Екобъдеще”,с ръководител г-жа Г.Костадинова допринесе за повишаване екологичната култура у учениците и изграждане на умения за опазване на околната среда. 

В секцията Традиции и обичаи” под ръководството на г-жа Ив.Демирова участниците се запознаха с фолклорния обичай ”Кукери”, празнуван по традиция всяка година в с.Бозвелийско. Учениците изработиха кукерски маски и костюми.

Участниците в секцията Силата на танца” с ръководител г-жа В.Първанова бяха ангажирани  с изграждане и развиване на музикалните и танцови способности, артистични умения и сценично поведение.

 

 В секция Красотата на изкуството”, с ръководител г-жа Т.Иванова децата се докоснаха до магията на японското самобитно изкуство ”Оригами”, работиха с различни материали и техники.Забавната игрова дейност подпомогна  усъвършенстването  на детската съобразителност и сръчност.

През лятната ваканция за всички участници в проекта бе организиран лагер във ваканционно селище Лозенец”. Дните прекарани на морския бряг оставиха у децата незабравими спомени и преживявания.

 

 През ноември 2013г. бе проведена екскурзия до град Варна. Там учениците посетиха Прабългарско селище Фанагория” и Делфинариум”.

          Всичко онова, което децата научиха и изработиха показаха на юбилейния концерт на училището през  месец април 2013 г. и заключителния концерт по повод финализирането на проекта в читалище Ал. Константинов”, гр. Провадия.

 

 

 


ОУ ”Васил Левски” с.Бозвелийско работи вече трета година по проект "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

Работата по този проект допринесе за подобряване на материалната база на училището с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес. Класните стаи, в които се провежда целодневно обучение се  дооборудваха  с нови мебели. Обособи се стая за часовете по занимания по интереси, в която учениците могат да работят с получените по проекта игри и материали по изобразително и приложно изкуство.

       В часовете за отдих учениците ползват получените по проекта нови спортни уреди и принадлежности - топки, обръчи, шведска стена, джаги, боксова круша и ръкавици, маса и хилки за тенис, гимнастически дюшеци, хандбални врати и други.  Всичко това прави  училището по– привлекателно място за нашите ученици  и допринася за намаляване до минимум на безпричинните им отсъствия от учебните занятия и самоподготовката, повишава интереса им към учебната работа и стимулира формирането на определени умения и навици   в областта на спорта и изкуствата.

 

 

 

 


5.06.2013г.

 

   Група  ученици от училището ни посети Екопарк Варна.Там под ръководството на госпожа Костадинова се проведе урок на открито с откривателско учене на тема:"Опрашване при растенията".Дейностите са по Европейски проект INQUIRE към ботанически градини гр. София и гр. Варна.

 

 

      Учениците от ОУ"Васил Левски"-с.Бозвелийско, заеха трето място в щафетата на общинско ниво, посветена на 17 май- Ден на спорта.

 


programa12

     От 1.01.2012 г. Основно училище „Васил Левски”с.Бозвелийско, общ.Провадия работи по Проект  „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

     В училището има сформирани пет ПИГ , които обхващат 90% от децата в с.Бозвелийско и с.Бързица от І до VІІІ клас.

     В ПИГ поддържат физическата си култура в часовете по спорт и отдих, подготвят уроците си за следващия ден в часовете по самоподготовка и развиват творческите си заложби в часовете по занимания по интереси.Желаещите обядват в училищния стол.  

                  

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.270486446411226.61966.100003496181036&type=1

 

     Училището ни започна работа по Проект BG 051 PO 001– 4.1-05-0022  Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства "Аз и ти заедно”,съвместно с II ОУ "Ив.Вазов”-гр. Провадия и училищата в селата Житница, Снежина и Блъсково. Целта на проекта е по- успешна интеграцияна учащите се от етническите малцинства в училищата от селата Бозвелийско, Житница, Снежина и Блъсково чрез съвместна работа с връстниците им от Второ ОУ"Иван Вазов" гр.Провадия. Проектът е финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и е на обща стойност 108 725 лв.

  

Search
Calendar
«  April 2021  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930