Tuesday, 2021-04-20, 9:14 AM
Welcome Guest | RSS

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"    С.БОЗВЕЛИЙСКО  ОБЛ.ВАРНА


Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
       Новия сайт на нашето училище ще откриете на този адресou-vlevski.com

         

       

       147 години Основно училище с. Бозвелийско е огнище на знание, духовност и родолюбие. Днес тук се обучават ученици от селата Бозвелийско и Бързица .

     Материално- техническата  база на училището е обновена и постоянно се модернизира . Всяка класна стая е оборудвана с мултимедия и интерактивна дъска  , интернет достъп, ново обзавеждане. Училището разполага с компютърен и мултимедиен кабинет, с ресурсен кабинет, физкултурен салон, спортна площадка, медицински кабинет, стол за обедно хранене.

   В помощ на учениците и родителите е организирана целодневна  форма на обучение.

 

 

 

 

ГРАФИК  за провеждане на класни и контролни работи за първия учебен срок, учебна 2020/2021 година


ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" С.БОЗВЕЛИЙСКО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020- 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19


27.08.2020 г.  Процедура за подбор на медиатор в ОУ "Васил Левски" с. Бозвелийско


11.08.2020г. Заповед №414/ 29.07.2020 г. на Директора на ОУ с.Бозвелийско за организиране и провеждане на изпитите от първа поправителна сесия за определяне на годишна оценка с учениците от дневна форма на обучение през учебната 2019/ 2020 година


  На 20.07.2020 г.  ще се проведат публични търгове за отдаване под наем за срок от 5 години , считано от 01.10.2020 г., на имоти, собственост на ОУ "Васил Левски" с. Бозвелийско, находящи се в землищата на с. Бозвелийско и с. Снежина.

   Повече информация ще намерите на страницата  ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА.


ОТВОРЕНО ПИСМО ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, ПОЛУЧАВАЩИ     ПРОДУКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СХЕМИ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЕРИОДА  13.04.2020Г.- 16.04.2020 Г.


ПЛАН- ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020 /2021 ГОДИНА


ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ на всички работници и служители във връзка със Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на МЗ поради усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и предписанията от ГИТ за предприети организационни и технически мерки за ограничаване на риска по работните места от разпространение на корона вирус.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА


Обръщение на Началника на РУО Варна във връзка с обявеното извънредно положение в страната


График за провеждане на дейностите в електронна среда с учениците от първи до седми клас


Заповед на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България


Поради грипната епидемия учебните занятия в ОУ"Васил Левски"  с. Бозвелийско се преустановяват от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително съгласно Заповед №279 / 06.03.2020г. на Директора, на основание Заповед PД-01-114 / 05.03. 2020r.  на Министъра на образованието и науката.Поради грипната епидемия учебните занятия в ОУ"Васил Левски"  с. Бозвелийско се преустановяват от 04.03.2020 г. до 06.03.2020 г. включително съгласно Заповед №277 / 04.03.2020г. на Директора /във връзка със Заповед №636/ 04.03.2020 г. на Кмета на Община Провадия/  .Занятията ще  се възобновят на 09.03.2020 г.


Поради грипната епидемия учебните занятия в ОУ"Васил Левски"  с. Бозвелийско се преустановяват от 06.02.2020 г. до 07.02.2020 г. включително /съгласно заповед №253/ 05.02.2020г. на директора /по задължително предписание на РЗИ Варна/  . Занятията ще  се възобновят на 10.02.2020 г.


Поради грипната епидемия учебните занятия в ОУ"Васил Левски"  с. Бозвелийско се преустановяват от 28.01.2020 г. до 04.02.2020 г. включително /съгласно заповед №230/ 27.01.2020г. на директора /по задължително предписание на РЗИ Варна/  . На 05.02.2020 г. учениците са в междусрочна ваканция.

    Занятията ще  се възобновят на 06.02.2020 г.


11.01.2020 г.  Процедура за подбор на медиатор в ОУ "Васил Левски" с. Бозвелийско


20.12.2019 г.    Уважаеми родители,

    Каним Ви на родителска среща и събрание на родителите за избор на училищен Обществен съвет.

    Събранието ще се проведе на 14.01.2020 г. /вторник/ от 18,00 часа, а родителската среща от 18,30 часа във физкултурния салон на училището.

    Информация за правомощията на Обществения съвет можете да намерите в публикувания на интернет страницата на училището "Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата"- глава трета.


16.09.2019 г. Заповед №12/11.09.2019 г. на директора на ОУ"Васил Левски" за организиране  и провеждане на общоучилищна родителска среща на 26.09.2019 г. от 18ч.  и родителски срещи на класовете  на 26.09.2019г. от 18,30 ч.


16.09.2019 г.  Процедура за подбор на медиатор в ОУ "Васил Левски" с. Бозвелийско

16.09.2019 г.  Процедура за подбор на социален работник в ОУ "Васил Левски" с. Бозвелийско


Заповед №480 / 20.08.2019 г. на директора на ОУ "Васил Левски" с.Бозвелийско  за определяне на заявител по Схемите " Училищен плод" и "Училищно мляко"


06.08.2019 г.    Обявление за откриване на процедура за избор на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" за период от три учебни години- 2019/ 2020г., 2020/ 2021г. и 2021/2022 г.


 Заповед № 472/ 15.07.2019 г. на директора на ОУ"Васил Левски" с.Бозвелийско за определяне на датите , училищните комисии по организиране на изпитите и комисиите по оценяване за провеждане на втора поправителна сесия за определяне на годишна оценка с учениците в дневна форма на обучение  за учебната 2018/ 2019 г.


Заповед № 450/ 01.07.2019 г. на директора на ОУ"Васил Левски" с.Бозвелийско за определяне на датите , училищните комисии по организиране на изпитите и комисиите по оценяване и провеждане на първа поправителна сесия за определяне на годишна оценка с учениците от   VII клас  в дневна форма на обучение  за учебната 2018/ 2019 г.


  Заповед № 437/ 21.06.2019 г. на директора на ОУ"Васил Левски" с.Бозвелийско  за определяне на датите , училищните комисии по организиране на изпитите и комисиите по оценяване и провеждане на първа поправителна сесия за определяне на годишна оценка  с учениците от V  и  VI клас в дневна форма на обучение за учебната 2018/ 2019 г.


 ПЛАН- ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 Г. 


Във връзка с решение на Областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и ОРЗ се преустановя образователния процес до 04.02.2019 г. включително. Учебните занятия ще бъдат възобновени на 06.02.2019 г. /сряда/, тъй като 05.02.2019 г. е междусрочна ваканция за учениците. 


    Учебните занятия в ОУ"Васил Левски"  с. Бозвелийско се преустановяват по задължително предписание на РЗИ Варна от 22.01.2019 г. до 29.01.2019 г. включително поради грипната епидемия . Ще се възобновят на 30.01.2019 г.


План за провеждане на Националната седмица на четенето в периода 22- 26.10.2018 година в ОУ "Васил Левски" с.Бозвелийско


ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019Г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА №10  ОТ 01.09.2016Г. СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ


    Във връзка с постъпило писмо вх.№ 9105-291/ 11.09. 2017 г. на заместник- министъра на образованието и науката за изпълнение на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст за подаване на   сигнали се предоставя телефон: 0800 10 112  и  електронен адрес: obhvat@mon.bg .

 
 

ЗА ВРЪЗКА:   ПК 9273 с.Бозвелийско  обл. Варна ;      Основно училище "Васил Левски";

Телефон: 0878128745 (Директор: Н.Николов); e-mail:ou_bozveliisko@abv.bg

Search
Calendar
«  April 2021  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930