Saturday, 2020-02-29, 1:15 AM
Welcome Guest | RSS

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"    С.БОЗВЕЛИЙСКО  ОБЛ.ВАРНА


Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
       

         ДОБРЕ ДОШЛИ В ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ!

       

       146 години Основно училище с. Бозвелийско е огнище на знание, духовност и родолюбие. Днес тук се обучават ученици от селата Бозвелийско и Бързица .

     Материално- техническата  база на училището е обновена и постоянно се модернизира . Всяка класна стая е оборудвана с мултимедия и интерактивна дъска  , интернет достъп, ново обзавеждане. Училището разполага с компютърен и мултимедиен кабинет, с ресурсен кабинет, физкултурен салон, спортна площадка, медицински кабинет, стол за обедно хранене.

   В помощ на учениците и родителите е организирана целодневна  форма на обучение.

 

 

 

 

А К Т У А Л Н О

 

Поради грипната епидемия учебните занятия в ОУ"Васил Левски"  с. Бозвелийско се преустановяват от 06.02.2020 г. до 07.02.2020 г. включително /съгласно заповед №253/ 05.02.2020г. на директора /по задължително предписание на РЗИ Варна/  .Занятията ще  се възобновят на 10.02.2020 г.


Поради грипната епидемия учебните занятия в ОУ"Васил Левски"  с. Бозвелийско се преустановяват от 28.01.2020 г. до 04.02.2020 г. включително /съгласно заповед №230/ 27.01.2020г. на директора /по задължително предписание на РЗИ Варна/  . На 05.02.2020 г. учениците са в междусрочна ваканция.

    Занятията ще  се възобновят на 06.02.2020 г.


11.01.2020 г.  Процедура за подбор на медиатор в ОУ "Васил Левски" с. Бозвелийско


20.12.2019 г.    Уважаеми родители,

    Каним Ви на родителска среща и събрание на родителите за избор на училищен Обществен съвет.

    Събранието ще се проведе на 14.01.2020 г. /вторник/ от 18,00 часа, а родителската среща от 18,30 часа във физкултурния салон на училището.

    Информация за правомощията на Обществения съвет можете да намерите в публикувания на интернет страницата на училището "Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата"- глава трета.


16.09.2019 г. Заповед №12/11.09.2019 г. на директора на ОУ"Васил Левски" за организиране  и провеждане на общоучилищна родителска среща на 26.09.2019 г. от 18ч.  и родителски срещи на класовете  на 26.09.2019г. от 18,30 ч.


16.09.2019 г.  Процедура за подбор на медиатор в ОУ "Васил Левски" с. Бозвелийско

16.09.2019 г.  Процедура за подбор на социален работник в ОУ "Васил Левски" с. Бозвелийско


Заповед №480 / 20.08.2019 г. на директора на ОУ "Васил Левски" с.Бозвелийско  за определяне на заявител по Схемите " Училищен плод" и "Училищно мляко"


06.08.2019 г.    Обявление за откриване на процедура за избор на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" за период от три учебни години- 2019/ 2020г., 2020/ 2021г. и 2021/2022 г.


 Заповед № 472/ 15.07.2019 г. на директора на ОУ"Васил Левски" с.Бозвелийско за определяне на датите , училищните комисии по организиране на изпитите и комисиите по оценяване за провеждане на втора поправителна сесия за определяне на годишна оценка с учениците в дневна форма на обучение  за учебната 2018/ 2019 г.


Заповед № 450/ 01.07.2019 г. на директора на ОУ"Васил Левски" с.Бозвелийско за определяне на датите , училищните комисии по организиране на изпитите и комисиите по оценяване и провеждане на първа поправителна сесия за определяне на годишна оценка с учениците от   VII клас  в дневна форма на обучение  за учебната 2018/ 2019 г.


  Заповед № 437/ 21.06.2019 г. на директора на ОУ"Васил Левски" с.Бозвелийско  за определяне на датите , училищните комисии по организиране на изпитите и комисиите по оценяване и провеждане на първа поправителна сесия за определяне на годишна оценка  с учениците от V  и  VI клас в дневна форма на обучение за учебната 2018/ 2019 г.


 ПЛАН- ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 Г. 


Във връзка с решение на Областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и ОРЗ се преустановя образователния процес до 04.02.2019 г. включително. Учебните занятия ще бъдат възобновени на 06.02.2019 г. /сряда/, тъй като 05.02.2019 г. е междусрочна ваканция за учениците. 


    Учебните занятия в ОУ"Васил Левски"  с. Бозвелийско се преустановяват по задължително предписание на РЗИ Варна от 22.01.2019 г. до 29.01.2019 г. включително поради грипната епидемия . Ще се възобновят на 30.01.2019 г.


План за провеждане на Националната седмица на четенето в периода 22- 26.10.2018 година в ОУ "Васил Левски" с.Бозвелийско


ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019Г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА №10  ОТ 01.09.2016Г. СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ


    Във връзка с постъпило писмо вх.№ 9105-291/ 11.09. 2017 г. на заместник- министъра на образованието и науката за изпълнение на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст за подаване на   сигнали се предоставя телефон: 0800 10 112  и  електронен адрес: obhvat@mon.bg .

 
 

ЗА ВРЪЗКА:   ПК 9273 с.Бозвелийско  обл. Варна ;      Основно училище "Васил Левски";

Тел./Факс: 05120 2327; e-mail:ou_bozveliisko@abv.bg

Search
Calendar
«  February 2020  »
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829